کوتاه و خودمونی

Brief and Hobnob

زندگي چيست ؟

اگر خنده است چرا  گريه مي کنيم ؟

اگر گریه است چرا خنده مي کنيم ؟

اگر مرگ است چرا زندگي مي کنيم ؟

اگر زندگي است چرا مي ميريم ؟

اگر عشق است چرا به آن نمي رسيم ؟

اگر عشق نيست چرا عاشقيم ؟

---------------------------------

مي دونستي اشک گاهي از لبخند با ارزش تره؟

 چون لبخند رو به هر کسي مي توني هديه کني .

 اما اشک رو فقط براي کسي مي ريزي که نمي خواي از دستش بدي!

-----------------------------------

اينقدر  توي زندون قلبت شلوغ مي كنم ، انقدر زنداني ها رو اذيت ميكنم

تا مجبور بشي منو بندازي توي انفرادي !

--------------------------------------

بازي روزگار را نمي فهمم!

 من تو را دوست مي دارم

تو ديگري را...

ديگري مرا...

و همه ی ما تنهاييم...

 --------------------------------------

زندگي قصه مرد يخ فروشي است که از او پرسيدند:

فروختي؟ گفت: نخريدند ، تمام شد

 --------------------------------------

 

 

نوشته شده در جمعه سوم فروردین ۱۳۸۶ساعت 21:32 توسط who من ?| |


Design By : Night Skin